TROLLSFJORD.COM

ALTANBYGGE 2003 - 2004
I början av sommaren 2003 påbörjades ombyggnationen av befintlig altan. Eftersom 30 år av slitage satt sin tand, så var det dags att byta ut golv och bättra på insynsskyddet. Första steget var att bygga om grundstommen vilket tog en stor del av sommaren 2003. I början av april 2004 fortsatt bygget med att riva det resterande delarna av de befintliga insynsskyddet och bygga nytt. Den 27 juli 2004 avslutades bygget med att sätta dit stolpskydd på de sammanlagt 13 stolparna.
Tack till alla er som hjälp mig.

Altanens trappa mot norr. Plats för blomkruka.
 

Altanen sedd från väster mot öster.

Bild 1:
Altanen sedd från norr mot söder.
Bild2 och bild 3:
Altanen sedd snett från gatukorsningen.

Made by Björn Trollsfjord, Sjöbrinken 3, 506 47, Borås, Sweden